Αγγλικά

Το νηπιαγωγείο μας έχοντας σκοπό τη γνωστική, συναισθηματική, αλλά και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού σας, καινοτομεί και φέτος, προσφέροντας στα παιδιά σας την ευκαιρία συνεχούς και καθημερινής επαφής με την αγγλική γλώσσα. Τα παιδιά διδάσκονται την αγγλική γλώσσα πέντε φορές την βδομάδα από την καθηγήτρια αγγλικών μας κ. Αναστασία Θεμιστοκλέους(MA in TEFL , BA in English Language and Philology).

Οι πρώτες  εμπειρίες των παιδιών με  μια ξένη γλώσσα είναι κρίσιμες και πολύ σημαντικές και για τον λόγο αυτό σκοπός του νηπιαγωγείου μας είναι να τις κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστες και δημιουργικές.

Υιοθετώντας τις τελευταίες μεθόδους διδασκαλίας και με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, ευελπιστούμε όπως τα παιδιά σας έχουν μια πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα με ένα ευχάριστο και συνάμα παραγωγικό τρόπο. 

Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η εκμάθηση των αγγλικών να κτιστεί πάνω σε γερές βάσεις, μέσω της τέχνης, της μουσικής και της κινησιολογίας. Η απόκτηση του νέου λεξιλογίου γίνεται μέσω διαφόρων διασκεδαστικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών , τραγουδιών αλλά και μέσω χρήσης του διαδραστικού πίνακα. Παράλληλα με τα μαθήματα, τα παιδιά σας θα έχουν την δυνατότητα επαφής με την αγγλική γλώσσα κατά την διάρκεια των ελευθέρων δραστηριοτήτων για την ενίσχυσή της ομιλίας.

Σε γενικές γραμμές η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας χωρίζεται σε 3 βασικά στάδια: 

Development of Listening skills

Development of Speaking skills

Development of Pre-reading/Pre-writing skills