Τμήματα


Στο νηπιαγωγείο μας λειτουργούν τα πιο κάτω τμήματα:
  • τμήμα 2-3 χρόνων
  • τμήμα 3-4 χρόνων
  • τμήμα 4-5 χρόνων
  • τμήμα 5-6 χρόνων ( προδημοτική )