Επικοινωνία με γονείςΤο σχολείο και οικογένεια αποτελούν δύο διαφορετικά συστήματα, τα οποία συναντιούνται έχοντας ως κοινό σημείο το παιδί και ως στόχο τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίησή του. Ο ρόλος τους μπορεί να είναι διαφορετικός, αλλά εξίσου σημαντικός. Έτσι, με έναν τρόπο τα συστήματα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά και εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ τους αποτελεί μια αναγκαιότητα και έχει σημαντικά οφέλη, όπως είναι η ανάπτυξη στο συναισθηματικό τομέα, η ανάπτυξη της αυτοεικόνας, μεγαλύτερη γνωστική ανάπτυξη, καλύτερη σχολική επίδοση, θετικές συμπεριφορές, μεγαλύτερη επιμονή, αίσθηση ευθύνης, και πολλά άλλα.

Οι γονείς του νηπιαγωγείου μας, μπορούν να έχουν καθημερινή και άμεση επικοινωνία με τη διεύθυνση και με τις νηπιαγωγούς, που βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία.