Εγκεκριμένο από Υπουργείο Παιδείας

Το Νηπιαγωγείο μας πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτεί ο περί ιδιωτικών σχολείων νόμος του 1971, και είναι εγκεκριμένο από
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το Υπουργείο Παιδείας, έκρινε ότι, το νηπιαγωγείο Fun Philosophy έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές του, καθώς επίσης ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι εκσυγχρονισμένες στα τελευταία μέσα τεχνολογίας προσφέροντας ασφάλεια και υψηλά επίπεδα μάθησης.