Διεύθυνση νηπιαγωγείου

 


Μοδεστούλα Παπαϊωάννου

Νηπιαγωγός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικών Μαθησιακών,Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών), Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
M.Ed.BA