ΠροσωπικόΗ επιλογή τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του βοηθητικού προσωπικού του σχολείου μας, γίνεται με κύριο γνώμονα την αγάπη προς τα παιδιά και έπειτα την εκπαιδευτική κατάρτιση.

Όλες οι νηπιαγωγοί είναι κάτοχοι πτυχίου Επιστημών Αγωγής - Προδημοτικής Εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ.

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οι νηπιαγωγοί μας δέχονται συνεχή επιμόρφωση και πρακτική άσκηση, σε όλες τις καινούργιες μεθόδους που ενδείκνυται από το Υπουργείο Παιδείας με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Οι ενδοσχολικές σχέσεις, αποτελούν σημαντικό κομμάτι για μας και για την επιτυχία του προγράμματος μας. Γι’ αυτό προσπαθούμε πάντα να κρατάμε τις ισορροπίες που χρειάζονται, να υπάρχει ομαλότητα, καλή συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων δίνοντας τους περισσότερα κίνητρα κάθε φορά για να ανεβάζουν κάθε χρόνο το επίπεδο μάθησης όλο και πιο ψηλά.