Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την παρούσα πολιτική προσεκτικά αφού θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Θα διευκρινίσει τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, ή πώς να επικοινωνήσετε με τις εποπτικές αρχές σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο.
Η συλλογή, χρήση και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Fun Philosophy (το «Νηπιαγωγείο») διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Στοιχεία επικοινωνίας με το Νηπιαγωγείο

Για οτιδήποτε σχετικά τα προσωπικά σας δεδομένα στο Νηπιαγωγείο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, κυρία Μοδεστούλα Παπαϊωάννου:

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα:
 • Παιδί: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αλλεργίες/ιδιαιτερότητες και στοιχεία του παιδίατρού του.
 • Γονείς/κηδεμόνες: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και ποιος έχει την φύλαξη/φροντίδα του παιδιού.
 • Εξουσιοδοτημένα άτομα (από το οποία έχετε τη συγκατάθεση χρήσης των δικών τους προσωπικών δεδομένων): Όνομα, συγγένεια, τηλέφωνο, αριθμός και αντίγραφο της ταυτότητάς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα πιο πάνω στοιχεία παρακαλώ δέστε την φόρμα εγγραφής που σας δόθηκε με την εγγραφή του παιδιού σας στο Νηπιαγωγείο μας.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Παροχή και υπηρεσίες νηπιαγωγείου.
 • Επικοινωνία.
 • Ασφάλεια, υγεία και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
 • Εντοπισμό και πρόληψη απάτης.
 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

Πως μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με:
 • Το υπαλληλικό προσωπικό, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και στον βαθμό που απαιτείται.
 • Με τις αρμόδιες αρχές (για παράδειγμα με το Υπουργείο Υγείας ή το Γραφείο Ευημερίας), όταν απαιτείται από τον Νόμο.
 • Στην περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού του παιδιού, θα μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με τον αρμόδιο ιατρό, αλλά μόνο αφότου δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον γονέα/κηδεμόνα εκείνη την δεδομένη στιγμή.
 • Δεν θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιοδήποτε τρίτο.

Για πόσο διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο 2 ετών μετά το τέλος της συνεργασίας μας, εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή αρχή.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Βασιζόμαστε στα άρθρα 6(1)(α), (6(1)(β) και (6(1)(γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ως την νομική βάση για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή:
 • Στην δική σας συναίνεση.
 • Στο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των σκοπών που αναγράφονται στην παράγραφο 3.1 ανωτέρω.
 • Στο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε σημαντικά δικαιώματα χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:
 • Διαφάνεια και θεμιτή επεξεργασία αναφορικά με το πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα για παροχή αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, όταν το ζητήσετε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε ένα από τα πιο πάνω δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου και της περιστάσεις στις οποίες ισχύουν, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dataprotection.gov.cy) ή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο email ή στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην παράγραφο 1.1 ανωτέρω.

Ανά διαστήματα θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικά emails. Εάν δεν επιθυμείτε να τα λαμβάνετε παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά στο email που αναγράφεται στην παράγραφο 1.1 ανωτέρω.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Περιορίζουμε πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο σε αυτούς που απαιτείται να τα γνωρίζουν στα πλαίσια της εργασίας τους.

Τα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα θα τα επεξεργάζονται μόνο με τον τρόπο που τους εξουσιοδοτήθηκε και επιπλέον δεσμεύονται με καθήκον εμπιστευτικότητας.

Παράπονα

Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε θέση να λύσουμε οποιοδήποτε ανησυχία ή ερώτηση έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dataprotection.gov.cy ή όπως επικοινωνήσετε απευθείας με το Γραφείο της Επιτρόπου στο τηλέφωνο 22818456.